Día Europeyo d’as Luengas / Día Europeo de las Lenguas / Dia Europeu de les Llengües

Ye nezesario o desarrollo d’a Lei de Luengas d’Aragón ta guarenziar o desarrollo e protezión d’a nuestra reyalidá trilingüe e a continidá d’os programas d’animazión cultural en aragonés, “Luzía Dueso” e catalán “Jesús Moncada” que se bienen impartindo en zentros educatibos d’Aragón.
CHA reclama protezión ta ras luengas d’Aragón Sigue leyendo

Anuncios

Labordeta ye Aragón

O primer cabo d’año d’o suyo fenezimiento ye o primero por a luita d’un pueblo que fabla alto e platero debán d’un gubierno xordo e sin d’alma zebica, democratica e aragonesa. Cantemos o nuestro berdadero imno una e mil begatas, bienga u no pas á cuento, como un zierzo que ranque os matullos que lis empachan amar ista tierra e a boluntá d’as suyas chens. Sigue leyendo