Labordeta ye Aragón

O primer cabo d’año d’o suyo fenezimiento ye o primero por a luita d’un pueblo que fabla alto e platero debán d’un gubierno xordo e sin d’alma zebica, democratica e aragonesa. Cantemos o nuestro berdadero imno una e mil begatas, bienga u no pas á cuento, como un zierzo que ranque os matullos que lis empachan amar ista tierra e a boluntá d’as suyas chens.

Chirmán, tiene a man mía,
será tuya a mía fren,
e o tuyo zeño terne
cairá sin debantar
airegazos de miedo
debán d’a libertá.

Feremos o camín
en un mesmo trazato,
chunindo os nuestros güembros
ta asinas debantar
á aquers que cayoron
chilando libertá.

(estrebillo)

Bandiarán as campanas
dende os campanals,
e os campos disiertos
tornarán á cuallar
unas brancas bien altas
ya prestas ta o pan.

Ta un pan que en os sieglos
nunca no estió trosato
entre todas as chens
que fízon o posible
por empentar a istoria
enta ra libertá.

(estrebillo)

Tamién será posible
que ixe maitín polito
ni tu, ni yo, ni l’atro
l’abastemos á bier;
pero caldrá empentar-lo
ta que i pueda naxer.

Que siga como airera
que ranque os matullos
trayendo a berdá
y escosque os camins
de sieglos d’estricallos
cuentra ra libertá.

(estrebillo)

Anuncios