O Parlamento Aragonés de Bruselas

Miguel Martínez Tomey

angela-labordetaDiziba Jordi Pujol que Cataluña teneba tres capitals: Barzelona, Madrí e Bruselas. Se referiba á os zentros de poder en os que s’adotaban as leis que rechiban a vida d’os suyos conziudadanos. Ista afirmazión, plateramén, ye igualmén balera ta cualque atra comunidá e, si con ixo queremos estacar a importanzia de tomar parti direuta en a bida politica en os rans estatal y europeyo, yo m’atrebo á afirmar que mesmo encara más si se ye tan chiquet (poblazionalmén á o menos) como ye o nuestro Aragón. Sigue leyendo