O berdadero Imno d’Aragón

CANTO A LA LIBERTAD / CANTO Á RA LIBERTÁ / CANT A LA LLIBERTAT

Habrá un día en que todos / Bi abrá un día en que toz / Hi haurà un dia en que tots

al levantar la vista / en debantar a bista / a l’aixecar la vista

veremos una tierra / bieremos una tierra / podrem veure una terra

que ponga libertad. / do meta libertá. / on digui llibertat.

Sigue leyendo

Anuncios