Testo alternatibo de CHA á o proyeuto de Lei de Dreitos Istoricos d’Aragón

DESCARGA EN PDF: Emienda testo alternatibo Proposizión Lei dreitos istoricos23 d'abril 1DESCARGA EN PDF: Emienda testo alternatibo Proposizión Lei dreitos istoricos

Anuncios