CURSOS D’ARAGONÉS 2012-2013

 

 

. Iniziazión/Afundamiento

. Escomienzo: 15 d’otubre de 2012, 20:00 oras

. Durada: dica abril de 2013

. Días: luns e miercres

. Puesto d’impartizión, informazión e inscrizions:

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA

Abda. De Os Danzantes, 34, baxo. (Dentrada por a plaza gran de Torre Mendoza), 22005 UESCA

Tel.: 974231513// cfa@consello.org

http://www.consello.org

Anuncios