CHA esfende en Polonia encluyir en o curriculum aragonés l’amostranza d’a cultura aragonesa

Chunta Aragonesista ha partezipato en unas chornatas sobre “O reflexo d’a identidá istorica d’as rechions en o sistema educatibo”, ta ras que han acudito representans de diferens rechions europeyas e do s’ha meso de manifiesto a nezesidá de trasmitir as baluras propias de cada nazionalidá istorica.

Julia Cortés charra en Silesia de l'amostranza en Aragón e de l'Aragonés

Chunta Aragonesista ha partezipato ista semanada en unas chornatas sobre “O reflexo d’a identidá istorica d’as rechions en o sistema educatibo”, organizatas por o mobimiento autonomista silesiano, entidá que pertenexe á o grupo europeyo ALEJulia Cortés ye estata a representán de CHA en istas chornatas que s’han feito en a localidá polaca de Zabrze. “Iste foro ha serbito ta ebidenziar a importanzia de l’amostranza d’o nuestro patrimonio cultural e lingüistico en os zentros escolars y educatibos, como bella cosa altamén positiba que engrandexe e aporta mayor calidá en a educazión d’a persona”, afirma Cortés.

Representans d’atrás rechions d’Europa como Republica Checa, Polonia e Alemania, han debatito en iste foro sobre a nezesidá de potenziar más a cultura propia e, por consiguién, d’afundar en aquers aspeutos que carauterizan de traza espezifica os dibersos pueblos, “acatando que ixo constituye una gran riqueza cultural e patrimonial d’a umanidá y en Aragón lo semos desaprobeitando”, afirma Julia Cortés.

En a suya interbenzión,Cortés metió de manifiesto a importanzia d’encluyir en o curriculum aragonés o estudeo d’as nuestras luengas, “prenzipalmén de l’aragonés, asinas como remeter en balor a nuestra istoria, a nuestra literatura e toz os aspeutos e disziplinas propias d’Aragóne que son grans esconoxitas ta l’escolanalla aragonesa”, concluye a representán de CHA.

Anuncios